środa, 8 lipca

 • Synagoga
 • Dom gościnny
 • Warto zobaczyć
 • Kazimierz Dolny nad Wisłą
 • Kontakt

Regulamin Pokoi Gościnnych BEITENU
– Nasz Dom znajdujących się w budynku dawnej synagogi
w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4

Dyrekcja Domu Gościnnego „Beitenu” – Nasz Dom będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.

§ 1

 1. Budynek Domu Gościnnego „Beitenu” – Nasz Dom wynajmuje pokoje na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia na stępnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Rezerwacje w Domu Gościnnym zachowują ważność do godziny 16.00 planowanego dnia przyjazdu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane będzie w miarę posiadanych możliwości.

§ 2

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Domu Gościnnym, mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 3. Dom Gościnny może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu gości albo szkodę gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w Domu Gościnnym.

§ 3

 1. Dom Gościnny świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. Skargi, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Domu Gościnnego „Beitenu” – Nasz Dom, prosimy kierować na adres: ul.Lubartowska 85 ;20-123 Lublin.
 3. Dom Gościnny ma obowiązek zapewnić:
  1. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących świadczonych usług,
  2. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie w tajemnicy informacji o gościu,
  3. sprawność urządzeń technicznych.

»  ZOBACZ FILM

Zapraszamy na pyszną kawę do Kawiarni „U Esterki"

W nowo otwartej kawiarence mamy w stałej sprzedaży wyśmienitą kawę, herbatę i ciasto

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

Zapraszamy na wystawę fotografii Benedykta Dorysa „Żydowski Kazimierz"

„Ten cykl zawiera wszystko, co trzeba, aby świat, którego już nie ma, ożył. Zapach, klimat, temperatura, ludzie – wszystko autentyczne”

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

Zapraszamy do sklepiku Judaika z pamiątkami żydowskimi

Beitenu to nie tylko Dom Gościnny. To także księgarnia, sklepik z drobiazgami, pocztówkami, obrazami, zdjęciami.

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

2010 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny: Honorata Karapuda \ Wykonanie strony: Salon Stron

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl