poniedziałek, 3 sierpnia

  • Synagoga
  • Dom gościnny
  • Warto zobaczyć
  • Kazimierz Dolny nad Wisłą
  • Kontakt

Warto zobaczyć » Lublin:

Nowy cmentarz żydowski

wiecej na stronie: www.kirkuty-lublin.pl

W sierpniu 1829 r. czterej lubelscy Żydzi (Nachum Morgenstern, Symcha Weiman, Jehuda Perec i Mendel Fridliker) w imieniu gminy żydowskiej zakupili od niejakiego Szczepańskiego na gruncie zwanym Grabowieczyzna działkę o powierzchni 6 morgów i 34 pręty (około 3,66 ha) z przeznaczeniem na nowy cmentarz. Ów cmentarz założony został na północ od miasta, poza granicą zabudowy, i rozciągał się wzdłuż idącej na północ drogi (obecnie ul. Walecznych). Przed 1839 r. kirkut otoczono ceglanym murem. W części południowej (od strony miasta) znajdował się plac z domem przedpogrzebowym i drogą dojazdową. Cmentarz miał kształt prostokąta sukcesywnie wydłużanego przez powiększanie terenu grzebalnego od strony północnej. Grunt dokupowano już w drugiej połowie XIX w.

W 1918 r. utworzono przy nowym kirkucie mały cmentarzyk wojskowy, na którym pogrzebani zostali żołnierze-Żydzi polegli w czasie wojny w bitwach w okolicach Lublina, walczący w armiach rosyjskiej i austrowęgierskiej. Odnalazł się tylko jeden nagrobek z tej nekropoli.
Kirkut powiększano następnie w latach 1922 i 1933 (po jednej mordze, czyli po 5598 m2) tak, że w 1933 r. jego powierzchnia grzebalna „bez ulic” wynosiła 8,6428 ha. Owe „ulice” to zapewne alejki dzielące najnowsze partie cmentarza na kwatery – według nowoczesnego już planowania nekropoli żydowskich. Kirkut ten jako całość nie wzbudzał zainteresowania badaczy toteż, poza kilkoma fotografiami i zdawkowymi wzmiankami w literaturze, trudno znaleźć dokładniejsze przekazy o jego wyglądzie. W 1919 r. Majer Bałaban tak o nim pisał: „Tysiące dużych i małych nagrobków z dala wygląda spoza czworobocznego muru cmentarnego i świadczy o wielkości obecnej gminy żydowskiej w Lublinie.”, a dziesięć lat później jedynie, że cmentarz „nie posiada nic godnego widzenia”.

Podczas II wojny światowej, z powodu warunków panujących w getcie oraz egzekucji, zmarłych było tak dużo, że w 1940 r. teren grzebalny powiększony został od strony północnej o 2,5 ha, a do czasu likwidacji getta w 1942 r. pogrzebano na owym „cmentarzu gettowym” ponad 6000 osób. Po 1942 r. kirkut był systematycznie niszczony. Wojnę przetrwały nieliczne nagrobki, które później zaginęły. Po 1960 r. teren cmentarza został splantowany i przecięty w poprzek szeroką ulicą (obecnie Al. Władysława Andersa), a część terenu na północnym krańcu zabudowano.

»  ZOBACZ FILM

Zapraszamy na pyszną kawę do Kawiarni „U Esterki"

W nowo otwartej kawiarence mamy w stałej sprzedaży wyśmienitą kawę, herbatę i ciasto

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

Zapraszamy na wystawę fotografii Benedykta Dorysa „Żydowski Kazimierz"

„Ten cykl zawiera wszystko, co trzeba, aby świat, którego już nie ma, ożył. Zapach, klimat, temperatura, ludzie – wszystko autentyczne”

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

Zapraszamy do sklepiku Judaika z pamiątkami żydowskimi

Beitenu to nie tylko Dom Gościnny. To także księgarnia, sklepik z drobiazgami, pocztówkami, obrazami, zdjęciami.

godziny otwarcia:
codziennie: 10.00-18.00

2010 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny: Honorata Karapuda \ Wykonanie strony: Salon Stron

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl